Pengertian Seloka : Ciri, Fungsi, jenis dan Contohnya

Pengertian Seloka – Hallo sahabat pemabaca Studi News sekalain, kali ini kami akan menjalaskan tentang apa itu sloka. Apakah anda pernah mendengar apa itu istilah sloka? Jika anda disini belum tahu tentang sloka maka mari simak penjelasan berikut ini.

Pengertian Seloka

Sloka adalah bentuk puisi melayu klasik yang isinya berupa pepatah atau perumpamaan yang didalamnya ini mengandung senda gurau, ejekan bahkan untuk sindiran.

Sloka biasanya ditulis secara empat barisyang menggunkaan berntuk pantun atau syair. Yang terkadang dapat juga ditemua lebih dar empat baris. Kata sloka sendiri bermula dari kata sansekerta yaitu sloka

Pengertian Seloka Menurut Para Ahli

Berikut ini merupakan beberapa pengertian sloka yang digagas oleh para ahlinya.

1. Madong Lubis

Menurut pendapatnya pantun sloka yaitu pantan rantai atau pantun yang berkaitan.

2. Sutan Moh. Zain

Menurut pendapat dari bahwa seloka bisa terdiri dari 2 baris, 4 baris, 6 baris maupun lebih. Untuk seloka yang barisnya lebih dari 2,  memiliki sajak pasang (aa, bb, cc, dd). Dari semua kalimatnya ini memiliki kandungan arti dan memiliki hubungan yang logis seperti halnya syair.

3. Simorangkir

Seloka menurut pendapatnya yaitu suatu peribahasa meupusn pepatah yang didalamnya terdapat sampiran atau seloka yang tidak lain dari pepatah yang berirama.

4. Hooykaas

Seloka merupakan pantun yang didalamnya memiliki kandungan ibarat atau kiasan serta berisi barisan nasihat-nasihat. Sloka juga merupakan pantun yang sajaknya sama, seperti saja syair (a-a-a-a).

5. Amir Hamzah

Menurut Amir Hamzah sloka yaitu pantun yang antara sampiran danserta isi ada hubungan yang memiliki kandungan arti.

6. Sabaruddin Ahmad

Seloka meruapakan pantun berantai.

Ciri-Ciri Seloka

1. Ciri Seloka Asli India

 • Setiap baris terdiri dari 2 baris
 • Pada sloka india asli di setiap baris terdiri atas 16 suku kata yang merupakan dua potongan kalimat, sehingga pada setiap baris adaterdapat 2 x 8 suku kata
 • Sloka asli biasanya berisi pelajaran atau petuah berhikmat
 • Isi dari setiap bait satu dengan yang lain selalau berkaitan

2. Ciri Seloka Secara Umum

 • 1 bait terdiri dari 4 baris
 • ajak a-b-a-b
 • Baris ke 1 dan ke 2 adalah sampiran sedangkan untuk baris ke 3 dan 4 adalah isi
 • Setiap baris seloka terdiri atas 4 suku kata
 • Rangkaian pantun yang lasih berhubungan

Fungsi Seloka

 • Menggambarkan masyarakat yang melahirkannya, yang merupakan masyarakat yang amat mementingkan keharmonian serta mementingkan ketatasusilaan.
 • Digunakan sebagai peribahasa atau teromba yang bersesuaian dengan sifat halus dari orang melayu.
 • Fungsi seloka juga sangat bergantung terhadap isinya yang mana biasanya untuk menyindir, menempelak seseorang, mengejak, melahirkan rasa benci pada kelakuan manusia, memberi pengajaran serta sebagai panduan terhadap seseorang serta sebagai alat kawalan sosial maupun protes sosial.

Jenis-Jenis Seloka

Seloka juga ada beradam jenisnya diantaranya yaitu:

1. Seloka khayal
2. Seloka gurau senda
3. Seloka menempelak
4. Seloka mengejek
5. Seloka nasihat
6. Seloka pengajaran
7. Seloka sindiran

Pengertian Sloka : Ciri, Fungsi, jenis dan Contohnya

Contoh Seloka

Berikut tiga cobtoh dari seloka diantaranya yaitu:

1. Contoh Seloka 4 Baris

Pergi ke pasar membeli nanas
Saat dijalan ketemu trantib
Selalu taatilah lalu lintas
Supaya jadi pengendara yang tertib

2. Contoh Seloka 6 Baris

Baik budi emak si Randang
Dagang lalu ditanakkan
Tiada berkayu rumah diruntuhkan
Anak pulang kelaparan
Anak dipangku diletakkan
Kera dihutan disusukan

3. Contoh Seloka 8 Baris

Pergi jalan jalan ke Payakumbuh
Kayu jati menutup jalan
Gimana bisa hati tak kan rusuh
Ibu tlah mati bapak masih berjalan
Kayu jati menutup jalan
Turun angin lalu patahlah dahan
Ibu tlah mati bapak masih berjalan
Kemana untung kan diserahkan

Mungkin Cukup sekian yang dapat kami jelaskan tentang Pengertian Sloka : Ciri, Fungsi, jenis dan Contohnya. Semoga dengan penjelasan yang telah kami berika semoga anda bisa bisa memahami tentang apa itu seloka dan anda juga bisa tahu contoh-contoh dari seloka.

Baca juga: